ny-cirkus.dk
 

Strategi og netværk forankrer nycirkus i Danmark
Nycirkus er en betagende kunstform, der spiller en større og større rolle i dansk kulturliv. Branchen og det kunstneriske miljø omkring nycirkus, peger på et stort og uudnyttet potentiale og der arbejdes målrettet for en forankring og anerkendelse af kunstformen.

Dansk Artist Forbund, Københavns Internationale Teater og Akademiet for Utæmmet Kreativitet samarbejder om netværk, visioner for kunstformen og mulighederne for en dansk uddannelse og produktion af forestillinger.
 
Fra børneakrobatik til en statslig artistuddannelse
”Vores mål er at få kunstformen nycirkus anerkendt, og at få professionaliseret området. Vi ønsker at være netværksskabende, både nationalt og internationalt og få flere forskellige interessenter, på alle uddannelsesniveauer til at samarbejde, så hele den nødvendige fødekæde bliver opdyrket, fra børneakrobatik til en statslig artistuddannelse” Lena Brostrøm Dideriksen, formand, Dansk Artist Forbund

 

Anerkendelse af kunstform
For at opnå en anerkendelse af kunstarten, styrke uddannelse og udvikling og målrette kommunikationen med de kulturpolitiske instanser, arbejder et lille strategiudvalg sammen med en netværksgruppe for ny cirkus med deltagere fra hele landet. Strategigruppen består af repræsentanter for KIT, AFUK og DAF.

 

Produktion
Der er et konkret behov for produktionsstøtte til ny cirkus, genren mangler en markant forpligtelse fra kulturlivets instanser. Strategiudvalget arbejder for at få stadfæstet dette behov politisk.

 

Netværksgruppen for ny cirkus
For at styrke arbejdet for kunstformen og samle initiativer og erfaringer indenfor området, mødes Netværksgruppen for ny cirkus en til to gange årligt. Netværket er åbent for alle interessenter. Kontakt Dorthe Vincentzen dv@artisten.dk

  

 

nycirkus.dk